Faq Center

Robomow

Robomow® is kind- en diervriendelijk. Eén van de veiligheidskenmerken is een sensor die de messen binnen 1 seconde stopzet als de robot wordt opgetild! Robomow® herkent bovendien ook bomen, rotsen en andere obstakels op het gazon door middel van bumpersensoren.

Robomow kan werken in 2 modi:

 • In normale modus draaien de messen op volle toeren om veel gras te versnipperen. Dit is nodig wanneer het gras lang staat. De Robomow produceert dan ongeveer 85 dB, wat hem de meest luidruchtige grasrobot maakt. 85 dB is echter nog steeds veel stiller dan een traditionele grasmaaier, die gemakkelijk 95 dB produceert.
 • Als de Robomow in Eco-modus werkt, produceert hij zo een 65 dB. Dit is ongeveer het geluid van een normaal gesprek dat wordt gevoerd, of het geluid van lachen. Uw buren zullen dus geen hinder ondervinden van de grasrobots.

Gemiddeld zal de Robomow® iets meer tijd nodig hebben dan een loopmaaier, maar dit is onbelangrijk omdat u andere dingen kunt doen terwijl de maaier bezig is. De totale tijd is afhankelijk van de oppervlakte van uw terrein evenals van het model van de grasrobot.

De Robomow® is een automatische gazonmaaier met een maaibreedte van 53 cm. Hij mulcht het gras in drie afzonderlijke kamers en maakt daarbij gebruik van motoren die zeer snel draaien (5800 omwentelingen per minuut). Het resultaat is een efficiëntere mulching dan die van de meeste conventionele mulchmaaiers omdat het kleinere grasresten achterlaat die verdwijnen tussen de wortels van het gras. Deze kleinere resten zorgen voor een snelle afbraak en dienen daardoor als een natuurlijke meststof voor uw gazon. Het is absoluut niet nodig de resten op te ruimen.

Door één keer op de GO knop te drukken zal de robotmaaier speciaal langs de randen van het gazon rijden. Hij volgt daarbij de perimeterdraad. De grasboorden kunnen worden gemaaid doordat de messen buiten de wielbasis draaien. Als hij daarmee klaar is zal hij automatisch de rest van het gazon maaien.
Robomow is de enige grasrobot die buiten zijn wielbasis kan maaien.

De maaier voldoet aan of overtreft alle veiligheidsvoorschriften voor loopmaaiers. De stopsnelheid van de messen van de Robomow® is 60% sneller dan vereist, iets wat niet voorkomt bij loopmaaiers. Bovendien dragen de veiligheidssensoren die botsingen met objecten waarnemen, de sensoren die het optillen van het maaidek registreren, het kinderslot en de handbediening alle bij tot zinvolle veiligheidsmaatregelen en –systemen.

Er zijn 2 hoofdcriteria die bepalend zijn voor uw keuze: de afmeting van uw gazon en een model met al dan niet een laadstation. Deze laatste modellen vertrekken automatisch van het laadstation op vooraf ingestelde tijden. Bij de overige modellen dient u de Robomow® op het gazon te rijden met behulp van de handbediening en op de GO-knop drukken.

De meeste Robomow®-modellen hebben een antidiefstal systeem waarbij u een 4-cijferige PIN code kunt kiezen die vóór elk gebruik moet worden ingegeven. De robotmaaier is totaal onbruikbaar voor iemand die de code niet kent. Bovendien weegt de machine ongeveer 35 kg inclusief accu. Het is dus niet gemakkelijk om de machine zomaar even weg te dragen. De maaier is erg stil, en zal bijgevolg weinig aandacht trekken tijdens het onbewaakt maaien. Volgens ons zijn er nog nooit automatische grasmaaiers gestolen. Het blijft natuurlijk een persoonlijke beslissing die moet worden afgewogen aan uw eigen ervaring met uw woonomgeving.

Ja. Robomow® kan zodanig geïnstalleerd worden dat hij van het ene gazon naar het andere kan rijden. Belangrijk aandachtspunt bij het maken van de doorgang voor de robot is dat de doorgang breed genoeg moet zijn. Voor de RM510 komt dit op minimum 1,15 m en voor de RS630 op minimum 1,20 m. Bovendien moet de ondergrond stabiel zijn en zich op een gelijk niveau bevinden. Dat laatste wil zeggen dat de ondergrond vlak moet zijn. Een helling kan, maar er mogen geen trappen zijn.

Er moet tevens een draad gelegd worden als verbinding tussen de verschillende gazons zodat de grasrobot die kan volgen. Deze draad kan ofwel worden ondergewerkt in losse steentjes of tussen de voegen gelegd worden, of door buisjes worden getrokken onder de grond. De buisjes moeten dan worden voorzien alvorens het pad wordt aangelegd.

Ja. Alle Robomow®-modellen en laadstations zijn volledig waterbestendig. Een regensensor op de grasmaaiers kan gras- en weercondities bepalen en het programma hieraan aanpassen. De contacten aan het laadstation zijn vervaardigd uit roestvrij staal waardoor ze niet zullen oxideren.

De installatie is vrij gemakkelijk en duurt gemiddeld 1 tot 3 uren. De complete instructies voor het uitvoeren van de installatie worden omschreven in de handleiding. Bij de Robomow® machines wordt er bovendien een DVD meegeleverd die iedere stap van de installatie toont en beschrijft. Er wordt ook een kleine liniaal bijgevoegd om u te helpen de correcte afstanden de bepalen tijdens de installatie.

RL modellen:
Ja. De hoogte is in 6 standen aanpasbaar. Zowel van de voor- als van de achterwielen kan de hoogte geregeld worden.
RM modellen:
Ja. U kunt de maaihoogte instellen door het deksel van de Robomow® op te tillen en aan de verstelkop te draaien.

Obstakels zoals jonge bomen, bloemenperken, bloempotten, scheve bomen, zwembaden en andere obstakels die niet stevig of niet hoger dan 20 cm zijn, moeten beschermd worden voor de Robomow d.m.v. de begeleidingsdraad.

Als een obstakel niet buigzaam en minimum 20 cm hoog is, zal de maaier er eenvoudig tegenaan botsen.

 

De Robomow is ontworpen om zonder problemen te werken in een gazon met beide soorten obstakels maar voor de beste werking is het aan te raden om alle vaste voorwerpen in en rond de maaizon af te bakenen. Indien u niet zeker bent over een bepaald obstakel kunt u daar beter een draad omheen leggen. Dat zal geen effect hebben op de efficiëntie van de maaier en bovendien kan die draad later gemakkelijk verwijderd worden.

 

Om een perimetereiland te maken neemt u de begrenzingsdraad die het dichtst bij het obstakel ligt. U pint deze draad vast rond het obstakel en keert terug naar dezelfde plaats van de draad langs de rand (zie Figuur 2 - aanleg perimetereiland).

 

Er zijn 2 belangrijke punten voor een goede installatie van de perimeterdraad rond een obstakel. Ten eerste dient u de draad die naar het obstakel toeloopt vanaf de rand en de draad die vanaf het obstakel naar de rand terugloopt vlak naast elkaar te plaatsen. Ten tweede dient u de installatierichting te volgen (zoals getoond in Figuur 2) als u binnen het gazon een obstakel gaat afbakenen (in Figuur 2 is er een afstand tussen de draden die naar het eiland gaan en ervan terugkomen, dit is alleen maar om het principe duidelijk te laten zien). Een goede plaatsing van de 2 draden houdt in dat beide draden (opgaande en terugkerende draad) elkaar raken, er mag nooit een afstand van meer dan 3 mm tussen beide draden zijn. Het is beter beide draden met dezelfde krammen vast te zetten als er op het gazon rond obstakels worden gelegd. Op die manier wordt het signaal waar de draden elkaar raken opgeheven. De Robomow zal de dubbele draad gewoon voorbij rijden, maar hij zal reageren op het signaal van de enkele draad die rond het perimetereiland ligt.

Figuur 2 - aanleg perimetereiland

Figuur 2 - aanleg perimetereiland


Als er 2 of meerdere obstakels moeten worden afgebakend is het aanbevolen om het eerste perimetereiland bij het dichtstbijzijnde punt van het tweede obstakel te verlaten, de draad rond het tweede obstakel vast te zetten, dan terug te gaan naar dezelfde plaats van het eerste perimetereiland en de ronding van het eerste obstakel te volgen, zoals getoond in Figuur 3 hieronder:

Figuur 3 - aanleg perimetereiland

Figuur 3 - aanleg perimetereiland

 

Let op!

Als de draden elkaar kruisen (over elkaar heenlopen) als ze naar het perimetereiland lopen (Figuur 4), kan de Robomow® het gebied binnen het perimetereiland binnengaan of stoppen en een andere richting kiezen voordat hij de draad heeft bereikt.

Figuur 4 - gekruiste pmdraad

Figuur 4 - gekruiste perimeterdraad

 

Perimeterdraad verbinden

De perimeterdraad moet verbonden worden in de volgende gevallen:

 • Als er meer draad nodig is voor de complete installatie
 • Als er veranderingen in het gazon zijn aangebracht
 • Als er een draadbreuk is

 

Onderstaande instructies geven aan hoe u 2 draden met mekaar kunt verbinden: (dit gaat enkel met perimeterdraad type Robomow®)

 • Gebruik de connectoren die meegeleverd zijn bij uw Robomow®, zoals getoond in onderstaande afbeeldingen. Deze connectoren zijn waterdicht en geven een betrouwbare elektrische verbinding.
 • Strip 1,5 cm van elk draadeinde (Figuur 5 - Stap 1)
 • Draai de gestripte einden om elkaar (Figuur 6 - Stap 2)
 • Schroef de met siliconen gevulde connector op de gedraaide uiteinden tot hij stopt (Figuur 7 - Stap 3)

Figuur 5 - stap 1

Figuur 5 - Stap 1

Figuur 6 - Stap 2

Figuur 6 - Stap 2

Figuur 7 - Stap 3

Figuur 7 - Stap 3

 

Belangrijke informatie!

Verbind in elkaar gedraaide draden nooit met een kroonsteentje (suikertje) of isolatietape. Vuil en vocht zorgen voor oxidatie en zullen naar verloop van tijd resulteren in een draadbreuk.

Uw gazon vereist misschien een installatie van meer dan éé zone zodat de Robomow het hele gazon efficiënt kan maaien. Het hebben van twee of drie zones heeft geen invloed op de efficiëntie van de Robomow en is in vele omstandigheden raadzamer dan 1 grote zone. Als gazons niet aansluiten of als ze gescheiden zijn door hekjes of andere afscheidingen, is het aanbevolen om meerdere zones te maken.

 

De beste oplossing is dan de zones zodanig te installeren dat Robomow® zeer efficiënt kan werken, ook al zijn er meer dan een of twee zones. U zal snel ondervinden dat het maaien in deze zones heel makkelijk gaat en u meer flexibiliteit verschaft bij het maaien. Bij uw Robomow® kunt u de werktijd voor elke zone apart instellen. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze zones te installeren, waaronder het plaatsen van de perimeterschakelaar, afhankelijk van de inrichting van de tuin. U ziet enkele voorbeelden in Figuur 8 hieronder:

 

Figuur 8 - drie zones

Figuur 8 - drie zones

 

Alle 3 de zones worden aangesloten op het laadstation. Plaats het laadstation in de achtertuin en leg de draad rondom alle zones. Het begin en einde van draadkring zal aangesloten worden op het laadstation en zorgt voor de voeding van alle zones. De Robomow zal automatisch het hoofdterrein maaien via het weekprogramma. Om zone B en zone C te maaien rijdt u de robotmaaier naar de te maaien zone en drukt op de groene 'GO'-knop. De draden naar zone C raken elkaar. De ruimte tussen de draden is slechts ter illustratie.

 

In Figuur 9 ziet u een andere optie voor hetzelfde gazon. U kunt namelijk twee gescheiden kringen aanleggen. Plaats eerst het laadstation en installeer de draad in uw achtertuin als hoofdterrein.

 

De zones vooraan zullen door een perimeterschakelaar worden bediend. Om de voortuin te maaien, dient u de maaier manueel te begeleiden vanaf het laadstation naar de zones vooraan. Als u de perimeterschakelaar aanzet en vervolgens de GO toets van de maaier induwt zal de grasrobot zijn maaibeurt starten. Na de maaibeurt rijdt uw Robomow® naar de volgende zone of terug naar het laadstation.
Een perimeterschakelaar is een optie voor de modellen met laadstation. Bevestig hem tegen een muur of op zijn standaard, maar zorg ervoor dat hij altijd verticaal staat. De perimeterschakelaar moet zich altijd ten minste 1,50m buiten de begrenzingdraad bevinden.

 

Figuur 9 - gescheiden draadlus

Figuur 9 - gescheiden draadlus

Indien de batterij goed wordt onderhouden is de gemiddelde levensduur 2 tot 4 jaar, afhankelijk van het te maaien terrein.

U heeft 2 jaar garantie op de grasrobot vanaf de aankoopdatum. Op de batterijen heeft u 1 jaar garantie. Alle transportkosten vallen nooit onder garantie.

Bij normale regenval zal de automatische grasrobot niet beschadigd raken. Het is echter niet aangewezen de maaier gedurende een hevige storm te laten werken. Als het begint te regenen terwijl de robot aan het maaien is, is er evenmin een probleem. Verschillende Robomow® modellen zijn uitgerust met een regensensor en u kunt ervoor kiezen de maaier niet te laten werken als het regent. Het is verboden de onderzijde van de maaier te wassen met een waterstraal. Dit brengt ernstige schade toe aan de grasrobot.

Neen. De voeding is voorzien van een stroombewaking die toestaat dat deze altijd aangesloten kan blijven zonder enig risico van beschadiging. In feite is het zelfs aanbevolen tussen de maaibeurten door en voor de winteropslag de robot aan zijn lader te koppelen.

Dit is afhankelijk van het model dat u gebruikt, de afmeting van het terrein en de gebruikshoeveelheid. Gemiddeld zult u niet meer dan 10 à 20 euro per seizoen betalen aan elektriciteitsverbruik.

Maai op regelmatige tijdstippen zodat u korte, kleine snippers krijgt. Gedurende het actieve groeiseizoen dient de maaifrequentie verhoogd te worden naar iedere 3 tot 5 dagen, voordat het gras te lang wordt. Korte grassnippers composteren snel en zullen het grasveld niet bedekken. Indien het gras te lang geworden is dan verhoogt u de maaihoogte. Laat de grasrobot maaien en verlaag vervolgens na verschillende maaibeurten stapsgewijs de hoogte, tot u de gewenste hoogte bereikt heeft.

Volg de regel van één derde: snij nooit méér dan 1/3 van het gras af (Figuur 10). Indien u maait zoals het hoort krijgt u korte snippers die niet op het gazon zullen liggen. Het kan zijn dat u regelmatiger zal moeten maaien als het gras snel groeit, afhankelijk van het seizoen. De ideale maaihoogte ligt tussen 3 à 4 cm. Vermijd te kort gras net voor de winter en in volle zomer.

Figuur 10 - maaihoogte

Figuur 10 - maaihoogte

Zie handleiding!

Zie handleiding!

Zie handleiding!

Zie handleiding!

Zie handleiding!

WAARSCHUWING! Volg onderstaande instructies.
Vervang eerst één accu voordat u de tweede accu vervangt.


De accu's vervangen:

 • Til de bumper omhoog en verwijder de accuzekering


 • Verwijder de stelknop van het maaidek, door deze naar boven te tillen (Figuur 12)

Figuur 12 - Accu 1

Figuur 12 - Accu 1

 • Draai handmatig de vijf schroeven los aan de achterkant van het chassisdeksel (Figuur 13). Indien dit moeilijk gaat kunt u een brede vlakke schroevendraaier gebruiken

Figuur 13 - Accu 2

Figuur 13 - Accu 2

 • Til de achterkant van het deksel op (Figuur 14) en maak alleen de twee kabels van de linker accu los (Figuur 15)

Figuur 14 - Accu 3

Figuur 14 - Accu 3

 

Figuur 15 - Accu 4

Figuur 15 - Accu 4

 • Plaats de nieuwe accu en sluit de rode en zwarte kabels aan, op dezelfde kleuren van de accu zoals in figuur 15


 • Maak de kabels van de rechter accu los


 • Plaats de nieuwe accu en verbind de kabels met de accu volgens hun kleur


 • Plaats het deksel terug en draai de vijf schroeven handmatig vast, controleer of ze goed vast zitten


 • Plaats de accuzekering en bevestig dat Robomow opstart.

Mandje

Geen producten

Verzendings kosten 0,00 €

Totaal 0,00 €

Prijzen zijn BTW inclusief

Mandje Snel Bestellen

CONTACTGEGEVENS

GRASROBOTS.be BVBA
Vijfbunderstraat 37A
B-9200 Dendermonde
Tel +32 (0)9 337 02 88 
info@grasrobots.be

Getuigenis

Schitterend werk

Beste Nico, Eind april werd bij ons een schitterende grasrobot door jullie geïnstalleerd. Tot op heden hebben wij ons deze beslissing nog geen seconde beklaagd!

Lees meer getuigenissen