Faq Center

Robomow

Robomow® is kind- en diervriendelijk. Eén van de veiligheidskenmerken is een sensor die de messen binnen 1 seconde stopzet als de robot wordt opgetild! Robomow® herkent bovendien ook bomen, rotsen en andere obstakels op het gazon door middel van bumpersensoren.Robomow kan werken in 2 modi:

 • In normale modus draaien de messen op volle toeren om veel gras te versnipperen. Dit is nodig wanneer het gras lang staat. De Robomow produceert dan ongeveer 85 dB(A), wat hem de meest luidruchtige grasrobot maakt. 85 dB(A) is echter nog steeds veel stiller dan een traditionele grasmaaier, die gemakkelijk 95 dB (A) produceert.
 • Als de Robomow in Eco-modus werkt, produceert hij zo een 65 dB(A). Dit is ongeveer het geluid van een normaal gesprek dat wordt gevoerd onder mensen, of het geluid van lachen. Uw buren zullen dus geen hinder ondervinden van de grasrobot.

Gemiddeld zal de Robomow® iets meer tijd nodig hebben dan een loopmaaier, maar dit is onbelangrijk omdat u andere dingen kunt doen terwijl de maaier bezig is. De totale tijd is afhankelijk van de oppervlakte van uw terrein evenals van het model van de grasrobot.

De Robomow® is een automatische gazonmaaier met een maaibreedte van 53 cm. Hij mulcht het gras in drie afzonderlijke kamers en maakt daarbij gebruik van motoren die zeer snel draaien (5800 omwentelingen per minuut). Het resultaat is een efficiëntere mulching dan die van de meeste conventionele mulchmaaiers omdat het kleinere grasresten achterlaat die verdwijnen in de wortels van het gras. Deze kleinere resten zorgen voor een snelle afbraak en dienen daardoor als een natuurlijke meststof voor uw gazon. Het is absoluut niet nodig de resten op te ruimen.

Door één keer op de GO knop te drukken zal de robotmaaier speciaal langs de randen van het gazon rijden. Hij volgt daarbij de perimeterdraad. De grasboorden kunnen worden gemaaid doordat de messen buiten de wielbasis draaien. Als hij daarmee klaar is zal hij automatisch de rest van het gazon maaien.
Robomow is de enige grasrobot die buiten zijn wielbasis kan maaien.

De maaier voldoet aan of overtreft alle veiligheidsvoorschriften voor loopmaaiers. De stopsnelheid van de messen van de Robomow® is 60% sneller dan vereist, iets wat niet voorkomt bij loopmaaiers. Bovendien dragen de veiligheidssensoren die botsingen met objecten waarnemen, de sensoren die het optillen van het maaidek registreren, het kinderslot en de handbediening alle bij tot zinvolle veiligheidsmaatregelen en –systemen.

Er zijn 2 hoofdcriteria die bepalend zijn voor uw keuze: de afmeting van uw gazon en een model met al dan niet een laadstation. De RL1000 en de RM400 hebben beide een laadstation. Deze modellen vertrekken automatisch van het laadstation op vooraf ingestelde tijden. Bij de overige modellen moet u de Robomow® op het gazon rijden en op de GO knop drukken.

De meeste Robomow® modellen hebben een antidiefstal systeem waarbij u een 4-cijferige PIN code kunt kiezen die vóór elk gebruik moet worden ingegeven. De robotmaaier is totaal onbruikbaar voor iemand die de code niet kent. bovendien weegt de machine ongeveer 35 kg inclusief accu. Het is dus niet gemakkelijk om de machine zomaar even weg te dragen. De maaier is erg stil, en zal bijgevolg weinig aandacht trekken tijdens het onbewaakt maaien. Volgens ons zijn er nog nooit automatische grasmaaiers gestolen. Het blijft natuurlijk een persoonlijke beslissing die moet worden afgewogen aan uw eigen ervaring met uw woonomgeving.

Ja. De RM400 en RL1000 kunnen maximaal 4 gazons volledig automatisch onderhouden. Robomow® kan zodanig geïnstalleerd worden dat hij van het ene gazon naar het andere kan rijden. Belangrijk aandachtspunt bij het maken van de doorgang voor de robot is dat de doorgang breed genoeg moet zijn. Voor de RM400 komt dit op minimum 1,05 m en voor de RL1000 op minimum 1,70 m. bovendien moet de ondergrond stabiel zijn en zich op een gelijk niveau bevinden. Dat laatste wil zeggen dat de ondergrond vlak moet zijn. Een helling kan, maar er mogen geen trappen zijn.
Er moet tevens een draad gelegd worden als verbinding tussen de verschillende gazons zodat de grasrobot die kan volgen. Deze draad kan ofwel worden ondergewerkt in losse steentjes of tussen de voegen gelegd worden, of door buisjes worden getrokken onder de grond. De buisjes moeten dan worden voorzien alvorens het pad wordt aangelegd.

Ja. Beide Robomow® modellen en laadstations zijn volledig waterbestendig. Een regensensor op de grasmaaiers kan gras- en weercondities bepalen en het programma hieraan aanpassen. De contacten aan het laadstation zijn vervaardigd uit roestvrij staal waardoor ze niet zullen oxideren.

De installatie is vrij gemakkelijk en duurt gemiddeld 1 tot 3 uren. De complete instructies voor het uitvoeren van de installatie worden omschreven in de handleiding. Bij de Robomow® machines wordt er bovendien een DVD meegeleverd die iedere stap van de installatie toont en beschrijft. Er wordt ook een kleine liniaal bijgevoegd om u te helpen de correcte afstanden de bepalen tijdens de installatie.

RL modellen:
Ja. De hoogte is in 6 standen aanpasbaar. Zowel van de voor- als van de achterwielen kan de hoogte geregeld worden.
RM modellen:
Ja. U kunt de maaihoogte instellen door het deksel van de Robomow® op te tillen en aan de verstelkop te draaien.

NOG TE DOEN

NOG TE DOEN

Indien de batterij goed wordt onderhouden is de gemiddelde levensduur 2 tot 4 jaar, afhankelijk van het te maaien terrein.

U heeft 2 jaar garantie op de grasrobot vanaf de aankoopdatum. Op de batterijen heeft u 1 jaar garantie.

Bij normale regenval zal de automatische grasrobot niet beschadigd raken. Het is echter niet aangewezen de maaier gedurende een hevige storm te laten werken. Als het begint te regenen terwijl de robot aan het maaien is, is er evenmin een probleem. Verschillende Robomow® modellen zijn uitgerust met een regensensor en u kunt ervoor kiezen de maaier niet te laten werken als het regent. Het is verboden de onderzijde van de maaier te wassen met een waterstraal.

Neen. De voeding is voorzien van een stroombewaking die toestaat dat deze altijd aangesloten kan blijven zonder enig risico van beschadiging. In feite is het zelfs aanbevolen tussen de maaibeurten door en voor de winteropslag de robot aan zijn lader te koppelen.

Dit is afhankelijk van het model dat u gebruikt, de afmeting van het terrein en de gebruikshoeveelheid. Gemiddeld zult u niet meer dan 10 à 20 euro per seizoen betalen aan elektriciteitsverbruik.

Maai op regelmatige tijdstippen, zodat u korte, kleine snippers krijgt. Gedurende het actieve groeiseizoen moet de maaifrequentie verhoogd worden naar iedere 3 tot 5 dagen, voordat het gras te lang wordt. Korte grassnippers composteren snel en zullen het grasveld niet bedekken. Indien het gras te lang geworden is dan verhoogt u de maaihoogte. Laat de grasrobot maaien en verlaag vervolgens na verschillende maaibeurten stapsgewijs de hoogte, tot u de gewenste hoogte bereikt heeft.

Volg de regel van één derde: snij nooit méér dan 1/3 van het gras af. Indien u maait zoals het hoort krijgt u korte snippers die niet op het gazon zullen liggen. Het kan zijn dat u regelmatiger zal moeten maaien als het gras snel groeit, afhankelijk van het seizoen. De ideale maaihoogte ligt tussen 3 à 4 cm. Vermijd te kort gras net voor de winter en in volle zomer.

1.2.1. Robomow® Verwijder de zekering van de accu en reinig de machine. Plaats de Robomow® binnen in een droge en vorstvrije ruimte; laat hem daarbij steunen op zijn wielen. Zorg ervoor dat de bumper rondom volledig vrij is. Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact gedurende de hele winterperiode. Als de grasrobot aangesloten is, verschijnt 'Laadt op' op het display. Wanneer de accu volledig geladen is, zal 'Klaar - blijft opladen' op het scherm verschijnen. Het laadsysteem en de accu zijn zodanig ontworpen dat ze de hele tijd kunnen aangesloten blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu. 1.2.2. Perimeterschakelaar Het is aanbevolen de perimeterschakelaar tijdens de winterperiode te verwijderen: - Trek de stekker van de voeding uit het net - Open het deksel van de perimeterschakelaar - Koppel alle verbindingen los van het perimeterschakelaarbord - Verwijder de perimeterschakelaar en bewaar hem op een droge plaats - Verwijder de groene stekker (maaivlakconnector) van de perimeterdraden, sluit hem aan op het perimeterschakelaarbord voor volgend seizoen en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van de perimeterschakelaar losgekoppeld zijn.

1.1.1. Robomow® Verwijder de zekering van de accu en reinig de machine. Plaats de Robomow® binnen in een droge en vorstvrije ruimte; laat hem daarbij steunen op zijn wielen. Zorg ervoor dat de bumper rondom volledig vrij is. Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact gedurende de hele winterperiode. Als de grasrobot is aangesloten verschijnt 'Laadt op' op het scherm. Als de accu volledig geladen is, zal 'Klaar - blijft opladen' op het scherm verschijnen. Het laadsysteem en de accu zijn zodanig ontworpen dat ze de hele tijd kunnen opgeslagen blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu. Winterladen 1.1.2. Laadstation / perimeterschakelaar Het is aanbevolen het laadstation en/of perimeterschakelaar tijdens de winterperiode te verwijderen: - Trek de stekker van de voeding uit het net - Open het laadstation / het deksel van de perimeterschakelaar - Koppel alle verbindingen los van het laadstationbord - U kunt nu het deksel van het laadstation / de perimeterschakelaar verwijderen en deze op een droge plaats opslaan - We raden aan de voeding op een droge plaats op te slaan; als dat niet mogelijk is, bescherm dan de kabeluiteinden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn. - Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden (maaivlakconnector) (steek hem op het laadstationbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn. - Bescherm de overgebleven connector met de zwarte rubber bedekking. 1.1.3. Na de winteropslag Kijk na of alle verbindingen, laadpinnen en draadeinden proper zijn vóór de eerste maaibeurt. Indien nodig kunt u ze voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of met staalwol van '00' of fijner. Stel het laadstation weer op en verbind alle draden met het bord; Ga na of Robomow® de juiste datum en tijd toont.

1.3.1. Robomow® Verwijder het accupack van Robomow® en reinig de machine. Plaats de Robomow® in een droge en vorstvrije ruimte en dek hem toe ter bescherming; laat hem daarbij steunen op zijn wielen. Zorg ervoor dat de bumpers rondom volledig vrij is. Controleer de staat van de messen en vervang ze indien nodig. 1.3.2. Perimeterschakelaar Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijen en bewaar hem op een droge plek. 1.3.3. Accupack Laad het accupack volledig op tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt en bewaar het apart van Robomow®. Zet het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20°C (-4°F). Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op voordat u de Robomow® opnieuw gebruikt in het volgende seizoen.

1.4.1. Robomow® Verwijder het accupack van Robomow® en reinig de machine. Plaats de Robomow® in een droge en vorstvrije ruimte en dek hem toe ter bescherming; laat hem daarbij steunen op zijn wielen. Zorg ervoor dat de bumpers rondom volledig vrij is. Controleer de staat van de messen na en vervang ze indien nodig 1.4.2. Perimeterschakelaar Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijen en bewaar hem op een droge plaats. 1.4.3. Laadstation Het is aanbevolen het laadstation tijdens de winter te verwijderen: - Trek de stekker van de voeding uit het net. - Draai de twee schroeven los die het deksel van het laadstation vasthouden. - Koppel de groene stekker tussen de perimeterdraad en het laadstationbord los. - Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden en plaats een waterbestendige klem over de twee vrije draaduiteinden om te vermijden dat er roestvorming optreedt terwijl de draden niet aan het station verbonden zijn. - Verwijder het hele laadstation en bewaar het op een droge plaats. - Bewaar alle onderdelen op een droge plek. - Als het niet praktisch is de stroomdraad te verwijderen, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en verwijder dan de aansluitingen aan het bedieningspaneel van het laadstation. - Nadat u de stroomdraden losgemaakt heeft, dient elk uiteinde van deze draden beschermd te worden tegen oxidatie gedurende de winter. Indien u geen weerbestendige verbinding gebruikt kan oxidatie ontstaan. - Vergeet niet de connectoren te verwijderen van de perimeterdraadeinden en scherm ze af op dezelfde manier zoals de stroomdraadeinden. - Aan het begin van elk maaiseizoen moet u de laadcontacten van de Robomow® en van het laadstation voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of met staalwol van "00" of hoger. Daardoor wordt alle oxidatie verwijderd die eventueel is ontstaan. Het contact tussen de laadcontacten en het laadstation zal weer optimaal zijn. - Alvorens te beginnen maaien in het nieuwe seizoen dient u het laadstation opnieuw op te stellen. - Reinig voorzichtig deze contacten bij het begin van elk seizoen, of vroeger indien nodig. 1.4.4. Accupack Laad het accupack volledig op tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt en bewaar het apart van de Robomow®. Plaats het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20°C (-4°F). Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op voordat u de Robomow® opnieuw gebruikt in het volgende seizoen.

Optie A - Zoektocht naar draadbreuk met behulp van een radio:
Symptomen De perimeterschakelaar/het laadstation geeft een geluidssignaal en het lampje brandt bij het signaal van een schaar. Dit betekent dat er een breuk is in de draad. Als uw perimeterschakelaar/laadstation van 2008 is of jonger ga dan verder naar optie A. Als hij ouder is dan 2008, ga dan verder naar optie B of contacteer Grasrobots.be, voor een draadbreuk detector. 1. Koppel één van de twee perimeterdraadeinden los uit het laadstation/perimeterschakelaar 2. Het laadstation/perimeterschakelaar-bord blijft, ondanks de draadbreuk, een signaal genereren van 2 Khz (i.p.v. 8Khz bij normaal gebruik) wat voorkomt dat de maaier kan werken. 3. Stel de radio af op een willekeurige frequentie in AM en zet het volume hoog. Loop langs de perimeterdraad. Houd de radio boven de draad. In de ene richting zullen er tonen (piepjes) hoorbaar zijn (door de radiozender heen) en in de andere richting niet. 4. De draadbreuk bevindt zich op dat punt waar de tonen (piepjes) niet meer hoorbaar zijn. Optie B – Draadbreuk zoeken Symptomen Het symbool met de schaar op de perimeterschakelaar/het laadstation knippert (Figuur 1). Dit wil zeggen dat er een breuk in de draad zit. Oplossing Eerst en vooral moet u nagaan of het probleem zich bevindt bij de perimeterschakelaar/het laadstation zelf of in de continuïteit van de perimeterdraad. Controleer de perimeterschakelaar/het laadstation door een korte draadlus van enkele centimeters aan te sluiten op de connector (Figuur 2) of door de draadlus aan te sluiten in een andere zone (als u die heeft). Als het LED-lichtje "draad onderbroken" niet oplicht en als het ON-lichtje continu knippert, wil dat zeggen dat de perimeterschakelaar/het laadstation in orde zijn en dat er een draadbreuk is. Figuur 1 Draad onderbroken indicator pinkt Figuur 2 Perimeterschakelaar testen, met behulp van een kleine lus Probeer u te herinneren of er enige werken werden uitgevoerd in uw tuin sinds de laatste automatische maaibeurt die mogelijks een draadbreuk hebben kunnen veroorzaken. Loop langs de perimeterdraad en controleer of er geen breuk in de draad zit, vooral op plaatsen waar u recent heeft gewerkt, zoals het onderhoud van de borders, nieuwe beplantingen, en dergelijke. Zoek een beschadigde kabel in de buurt van het punt waar de automatische grasrobot bij de laatste maaibeurt gestopt is met maaien. Loop langs de kabel (inclusief aparte eilandjes) en zoek aandachtig naar een breuk of een slecht contact. Controleer de connectoren en de draadklemmen: • Neem de 2 draaduiteinden, maak ze proper, plug ze opnieuw in en draai de schroeven vast. • Controleer de draad die van de perimeterschakelaar rondom het gazon loopt. • Controleer aandachtig alle kabelverbindingen. • Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen gemaakt zijn met standaard connectoren. Op plaatsen waar de draad is aangesloten zonder stekker, en enkel is dichtgedraaid, bestaat de kans dat de draad onderbroken is als gevolg van corrosie. Zoek vervolgens nog een tweede maal naar een mogelijke draadbreuk door de verschillende draadlengtes te meten en daarbij de perimeterschakelaar te gebruiken als continuïteitsdetector (gebruik Figuur 10 om de verschillende stappen te volgen): • Koppel de perimeterschakelaar los van de perimeterdraad, maak de 2 schroeven waarmee de draadeinden zijn aangesloten op de klemmen los en laat ze losgekoppeld • Neem een extra stukje draaduiteinde en maak twee nieuwe draden naar gewenste lengte (2 tot 10m) • Strip 6mm van de isolatie van ieder draaduiteinde en sluit deze aan op de perimeterschakelaar • Strip vervolgens 2,5cm van de isolatie van het uiteinde van de andere draad • Kies elk verdacht stuk van de perimeterdraad waarvan u de continuïteit wenst te testen • Definieer de 2 punten op de perimeterdraad (punten 1 en 2 op Figuur 10) en strip, zonder door te snijden, 6mm van de isolatie op elk punt (de afstand tussen deze 2 punten mag niet groter zijn dan de lengte van de draad die u heeft gemaakt voor de test) • Vlecht het uiteinde van de nieuwe draad van de perimeterschakelaar rond een van de punten op de perimeterdraad en doe hetzelfde met de andere draad rond het tweede punt op de perimeterdraad • Schakel de perimeterschakelaar aan en controleer of er geen onderbreking is in de specifieke draad die wordt getest • Als het lampje "draad onderbroken" niet oplicht, betekent dit dat de draadtest (tussen de 2 punten) gelukt is • Koppel een van de extra kabeluiteinden los en sluit deze aan op een ander punt om de continuïteit van de draad verder te testen in de volgende selectie (in Figuur 10 is dit de draad van punt 1 naar punt 3) • Als "draad onderbroken" verschijnt op de perimeterschakelaar betekent dit dat de onderbroken draad zich bevindt in het geteste stuk perimeterdraad (in Figuur 10 is dat tussen punt 3 en 4) • Het is aanbevolen om de probleemzone af te bakenen op de plaats waar de draad is onderbroken • Als de probleemzone klein genoeg is, kunt u aandachtig zoeken naar de breuk of naar slechte contacten en ze herstellen door standaard stekkers te gebruiken. U kunt de oude kapotte draad ook weghalen en een nieuw stuk perimeterdraad plaatsen Koppel de perimeterschakelaar los van de perimeterdraad, draai de 2 vijzen waar de draaduiteinden aangesloten zijn op de draadklemmen los en laat ze losgekoppeld. Let op! Als de perimeterschakelaar/het laadstation op verschillende zones is aangesloten is het aanbevolen om eerst na te gaan in welke zone de draadbreuk zich bevindt en vervolgens pas verder te gaan met het zoeken naar de draadbreuk in de betreffende zone.

WAARSCHUWING! Volg onderstaande instructies.
Vervang eerst één accu voordat u de tweede accu vervangt.
De accu's vervangen:

 • Til de bumper omhoog en verwijder de accuzekering
 • Verwijder de stelknop van het maaidek, door deze naar boven te tillen (Figuur 11)
 • Draai handmatig de vijf schroeven los aan de achterkant van het chassisdeksel (Figuur 12). Indien dit moeilijk gaat kunt u een brede vlakke schroevendraaier gebruiken
 • Til de achterkant van het deksel op (Figuur 13) en maak alleen de twee kabels van de linker accu los (Figuur 14)
 • Plaats de nieuwe accu en sluit de rode en zwarte kabels aan, op dezelfde kleuren van de accu zoals in figuur 4
 • Maak de kabels van de rechter accu los
 • Plaats de nieuwe accu en verbind de kabels met de accu volgens hun kleur
 • Plaats het deksel terug en draai de vijf schroeven handmatig vast, controleer of ze goed vast zitten
 • Plaats de accuzekering en bevestig dat Robomow opstart.

Cart

No products

Shipping 0,00 €

Total 0,00 €

Prices are tax included

Cart Check out

Testimonial

Eerste indruk

Hoi, dag Nico, Bij deze bevestigen wij de goede ontvangst van onze grasrobot door Uw -klantvriendelijke- technicus. Hij heeft de machine ook even getest en de nodige uitleg gegeven omtrent het winteronderhoud. Zoals vroeger reeds gezegd : Wij zullen zeker niet nalaten Uw zaak aan te bevelen aan al wie hierom vraagt. Nu alleen nog hopen op goed weer en de robot kan weer starten. Hou je haaks en tot de volgende keer !!! Beste groeten!

Know more..